Emekli Büyükelçi Prof.Dr. Kenan Gürsoy

1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal Tahir Gürsoy; annesi, son dönem Osmanlı maarifçi ve mutasavvıflarından Kenan (Rifaî) Büyükaksoy’un kızı Hikmet Kainat Büyükaksoy’dur. İlkokulu, İstanbul Hırka-i Şerif İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimlerini ise, Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladı (1970). Yükseköğrenimini, Fransız Hükümeti’nin Türkiye’de Fransızca eğitim öğretim yapan okullardan mezun, başarılı öğrencilere verdiği öğrenim bursuyla Fransa’da Rennes Üniversitesi ve Paris Sorbonne (Paris IV) Üniversitesinde tamamladı (1970-1974).

Yurda dönüşünde, askerlik görevinin hemen sonrasında, Ocak 1977’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1979’da Felsefe Doktoru, 1982’de Yardımcı Doçent, 1983’te Sistematik Felsefe-Mantık alanında Doçent unvanlarını aldı. Bu arada, bir yıl daha Fransa’da Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense (Paris X) Felsefe Bölümünde araştırmalarda bulunmak üzere görevlendirildi (1981-1982). 1984 yılı Kasım ayından itibaren ise, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde, Felsefe Tarihi Anabilim Dalında Doçent olarak vazifeye başladı; 1989 yılı Ocak ayında, burada Profesör oldu. 1994-1997 yılları arasında aynı Anabilim Dalının başkanlığını yaptı. 1997’den 2009’a kadar Galatasaray Üniversitesi’nde önce İletişim Fakültesinde, sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Öğretim Üyesi ve aralıklı olarak Felsefe Bölüm Başkanı, 1999-2002 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında TRT2 kanalında yayınlanan Düşünce İklimi programının danışmanlığını yürüttü ve programın sunumunu gerçekleştirdi.

2009-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatikan nezdindeki Büyükelçisi olan Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 2014’te yurda dönükten sonra Dışişleri Bakanlığı kadrosunda bir süre daha görev yaptı ve 2015 yılında Emekli Büyükelçi olarak Devlet hizmetinden ayrıldı. 2015 yılından Haziran 2017’ye kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Batı (Garbiyat) Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 2013 yılından itibaren Cenan Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini yürütmektedir. Şu anda (2015 Eylül ayından beri ) Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans dersleri vermeye devam etmektedir.

Çalışmaları daha ziyade Etik (Ahlâk Felsefesi), Karşılaştırmalı Dînî Etik, Fenomenoloji, Ekzistans Felsefesi ve Tasavvuf alanlarındadır. Türk Kültür hayatında ve Milli Eğitim sistemimizde felsefi tutum ve düşüncenin yaygınlaşması için uğraş verenlerden biri olmaya gayret eden Gürsoy, yurt içinde ve yurt dışında (Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Vatikan, İspanya, Fransa gibi ülkelerde) pek çok seminer ve toplantıya katıldı, konferans verdi, lisansüstü seviyede tamamlanmış ve hâlen sürmekte olan doktora ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yaptı. Resmi olarak danışmanı olmamakla birlikte, pek çok akademisyenin tez çalışmalarına destek oldu, yetişmelerine katkıda bulundu.

Eserleri

KİTAPLARI

Crescere Aspirando All’Unità (Dialoghi sul sufismo e sulla filosofia), a cura di Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Traduzione di Elettra Ercolino, Armando Editore-Roma / (Birleyerek Oluşmak adlı kitabın tercümesi) Italy 2016

Birleyerek Oluşmak (Felsefe ve Tasavvuf Üzerine Konuşmalar), Yayına Hazırlayanlar: Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2016, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (1. Baskı) 2013

Maurice Merleau-Ponty’de Algı Problemine Giriş, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara   (3. Baskı) 2016; Lotus Yayınları İstanbul (2. Baskı) 2007; Ayyıldız Matbaası, Ankara (1. Baskı) 1983

Etik ve Tasavvuf (Felsefî Diyaloglar), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2015; Sufi Kitap, İstanbul (1. Baskı) 2008

Jean Paul Sartre Ateizmi’nin Doğurduğu Problemler, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (4. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (3. Baskı) 2007; Akçağ Yayınları İstanbul (2. Baskı) 1993; Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara (1. Baskı) 1987

Varoluş ve Felsefe, Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler adlı eserin genişletilmiş 2.Baskısı, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, 2014; Akçağ Yayınları Ankara (1. Baskı) 1988

Bir Evrensel Projemiz Var Mı?, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (1. Baskı) 2007

Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı?, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (1. Baskı) 2006

Gönül Gözü (Ö.Tuğrul İnançer ile Birlikte), Sufi Kitap, İstanbul (2. Baskı) 2013; Sufi Kitap, İstanbul (1. Baskı) 2006

Hz. Peygamber’de Sevgi ve Merhamet (Mehmet Şevki Aydın, Raşit Küçük, Süleyman Hayri Bolay ile Birlikte), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / Oku Düşünce Serisi, İstanbul 2011

Medeniyetler Çatışması mı? (Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Birlikte), Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara 2002

Yabancıların Gözüyle Türkler ve Türkiye (Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Esin Kâhya, Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim ile Birlikte), TÜTAV, 1995

Felsefeye Giriş (Türker Küyel, Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Esin Kâhya, Alev Öner ve Nurten Baykurt ile Birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985

Fenomenoloji ve İnsan Bilimleri (Maurice Merleau Ponty’den Çeviri), Ayyıldız Matbaası, Ankara 1983

Traduction et Commentaire de Maquamat al Awliya de Akşemseddin, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1983