Özlem ÇINGIR GÜRDAL,  Danışman / Eğitmen

YTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Mezunudur. Profesyonel çalışma hayatına Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.’de Ar-ge Mühendisi olarak başlamış, 20 sene süren kurumsal deneyiminde teknikdepartmanlarınbirçoğundayöneticilikyapmışveiçeğitmen-ProfesyonelKoçolarakçalışmıştır.

Süreç ve İş analizi, Problem Çözme Teknikleri, Kaizen, 5S, Değişim Yönetimi, Proses ve Yönetim Optimizasyonu,Yalın Üretimgibipekçokalandaproje çalışamalarınaliderliketmiştir.

2010 senesinde Koçluk yolculuğu başlayan Gürdal, 2012’de ICF (International Coach Federation) akreditasyonu olan bir eğitim kurumdan Profesyonel Koç (SolaUnitas Certified Professional Coach, SCPC), 2014 başında Uluslararası Koçluk Federasyonundan ACC (Associate Certified Coach) ünvanı almıştır.

İnsan Kaynakları süreçlerine olan ilgisi sebebi ile kariyerine Keramik Makine ve San. A.Ş.’de İnsan KaynaklarıMüdürüolarakdevametmiştir.

Halen Okan Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak “Etkili İletişim Teknikleri” dersleri veren Gürdal, GOSB Teknopark Hakem heyeti üyesi olarak firmalarca yapılan AR-GE çalışmalarını denetlemekte ve 2018 yılından bu yana Indus Consulting’de Eğitmen, Danışman ve Profesyonel Koç olarak çalışmaktadır.