Ferah Altuntaş Sancı :  Avukat

E-mail                                  : ferahaltuntas@gmail.com

Eğitim Bilgileri

Bahçeşehir Üniversitesi

Yüksek Lisans –  Sosyal Bilimler Enstitüsü / Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler , 2014 –(devam ediyor)

Ankara Üniversitesi

Lisans – Hukuk Fakültesi / Hukuk, 1990-1995

Aydın Efeler Lisesi

Lise – 1987-1990

İş Deneyimleri

 

*Altuntaş Hukuk Bürosu (Kurucu ve Yönetici)

(Şubat 2018 ’den itibaren)  

*İstanbul Menkul Kıymetler Borsası / Borsa İstanbul A.Ş. (İstanbul) – Müşavir Avukat

  (Ağustos 2000 – Kasım 2014

 • Sermaye piyasası hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku ağırlıklı olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Borsa birimlerine ve piyasalara hukuki destek ve görüş verilmesi,
 • Borsanın taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, gerekli müzakerelerin yürütülmesi
 • Aracı kurumlar ile Borsa yatırımcıları arasında borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik rapor hazırlanması, Borsa kararı gereğini yerine getirmeyen aracı kurumlar hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması,
 • Aracı kurumların, Borsa pazarlarında işlem gören şirketlerin ve yatırımcıların mevzuata aykırı eylemlerinin cezai müeyyideye bağlanması için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Borsanın taraf olmadığı sermaye piyasalarına ilişkin hukuk ve ceza davalarında talep üzerine “başuzman hukukçu” sıfatıyla bilirkişilik yapılması,
 • Borsa endeksleri ve finansal ürünlerinin ulusal ve uluslararası kullanımının lisansa bağlanması,
 • Borsa markalarının ulusal ve uluslararası tescili, Borsanın ulusal ve uluslararası alanda marka ve fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarının takip edilmesi,
 • Şirket iştiraklerinin kurulması, esas sözleşmelerinin hazırlanması ve organizasyon yapılarının oluşturulması aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Birleşme ve devir süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi ve hukuki problemlerin azaltılması için önlemlerin alınması,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu iş ve işlemlerinin takibi
 • Borsa İşlemleri ve Borsanın işlevi konusunda kurum içi eğitmenlik.

*TARİŞ Tarım Satış Kooeperatifleri Birliği (İzmir) Avukat

Ekim 1997- Ağustos 2000

 • TARİŞ adına “işveren vekili” olarak toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesi,
 • TARİŞ ürünlerinin marka olarak tescili, yurtiçinde ve yurtdışında haksız rekabetin önlenmesine yönelik işlemlerin ifası.
 • Gayrimenkul hukuku, kooperatifler hukuku, ceza hukuku, iş hukuku başta olmak üzere genel müdürlük birimlerine ve kooperatiflere hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Sertifika Bilgileri

 • Marka Vekilliği Belgesi (Türk Patent Enstitüsü – 1999)