1973  Manisa doğumluyum. İlk ,Orta ve Lise  öğrenimimi  Manisa da  tamamladım. 1990-1994  yılları arası Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde hukuk eğitimi aldım ,1995 yılında    avukatlık stajı, 1996 yılında Serbest avukat çalışmaya başladım. ,halen Bursa da  serbest  Arabulucu Avukat olarak çalışmaktayım.

Bursa Barosunun Kadın Hukuku Komisyonunda  kurucu üye olarak yaklaşık on yıl hizmet verdim ,(6284 sayılı yasanın Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ) uygulanması  kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile   ortaklaşa çalışmalar yürüttüm, TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu )toplantılarında   baromuzu  temsilen çalıştaylara katıldım.

Halen Kadın Hukuku ,Çocuk Hukuku ,Mülteciler ve Göç Hukuku alanlarında  çalışmaktayım.

 

Mülteci –Der 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA GÖÇ VE İLTİCA HUKUKU EĞİTİM SEMİNERİ  VE YİNE CERTİFICATE OF PARTICIPATION UNHCR-TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER   MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ORTAK ÇALIŞMASI ) eğitimleri  kapsamında   sahada sivil toplum örgütleri , ortaöğrenim kurumları,ŞÖNİM Kadın Sığınma Merkezlerinde eğitimler  vermekteyim.