Eğitim Detayları
language
Eğitim Dili: Türkçe
access_time
28, 30 Eylül, 5, 7, 12, 14 Ekim 2020 Pazartesi Çarşamba günleri saat : 16:00-18:00
playlist_add_check
12 Ders Saati
spellcheck
Seviye: Başlangıç- Orta Seviye
terrain
Katılım Belgesi

Fiyat  900,00

STRATEJİK ÜRÜN ve MARKA YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı:

Stratejik Ürün ve Marka Yönetimi Programı, şirketlerin Pazarlama Departmanlarında, stratejik ürün ve marka yaklaşımları ile fark yaratacak, verileri doğru analiz edebilen, verileri bilgiye çevirebilen ve akademik bazlı stratejiler geliştirebilen bireyleri, bulundukları / bulunmak istedikleri sektörlere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kimler katılabilir:

Pazarlama, Marka, Ürün, Pazarlama İletişimi, Satış, Müşteri İlişkileri gibi alanlarda kariyerleri olanlar ve kariyer yapmak isteyen kişiler.

Kazanımlar:

5 senesi Londra’da, 25 senesi İstanbul’da büyük holding şirketlerindeki üst düzey profesyonel tecrübeler ile Türkiye’nin önde gelen MBA okullarındaki 8 senelik akademik deneyim odaklı bilgi aktarımlarının sentezlenerek, katılımcıların belleklerinde çok daha yer edici ve iş hayatına uyarlanabilir bir birikim kazandırmak.

Bu eğitime katılanlar başka hangi eğitimleri alabilir?

 • Stratejik Satış ve Pazarlama Yönetimi
 • Global Şirketler Vaka Yönetimi
 • CRM ve Veri Tabanı Bazlı Pazarlama

 

Eğitim Toplam Saati:
12 Saat, Pazartesi Çarşamba günleri, 16:00-18:00

Başlangıç Tarihleri:

Eylül Eğitimi: 28, 30 Eylül, 5, 7, 12, 14 Ekim 2020

 

 Eğitim İçeriği:

 1. modül) STRATEJİK ÜRÜN YÖNETİMİ (5 Saat)

2.modül) STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ (5 Saat)

3.modül) PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (2 Saat)

 1. modül) Stratejik Ürün Yönetimi (5 Saat)
 • ÜRÜN KAVRAMI
 • ÜRÜN ve MARKA ARASINDAKİ FARKLAR
 • ÜRÜN YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
 • TEMEL ÜRÜN KATEGORİLERİ
 • Özel Ürünler
 • Seçenekli Ürünler
 • Standart Ürünler
 • ÜRÜN YÖNETİMİ
 • ÜRÜN YÖNETİCİSİNİN VASIFLARI ve GÖREVLERİ
 • YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMENİN ANA AMAÇLARI
 • Kaynak Kullanımı
 • Pazar Stratejisi
 • Büyüme İsteği
 • Ürünün Modasının Geçmesi
 • Rekabet
 • Teknolojik Gelişmeler
 • YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ANALİZLERİ ve TÜRLERİ
 • Sektör Analizleri
 • Tüketici Analizleri
 • Rakip ve İç Analizleri
 • YENİ ÜRÜNLERİN BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ
 • YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME STRATEJİSİ
 • Fikir Oluşturma
 • Fikir Elemesi
 • Kavram Geliştirilmesi ve Test Edilmesi
 • Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi
 • İş Analizi
 • Ürün Geliştirme
 • Test Pazarlaması
 • Ticarileşme
 • Yeni Ürün Kararı İçin Örgütlenme
 • PLM (Product Lifecycle Management) / ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ  

 

 • ÜRÜNÜN SUNUŞ / BAŞLANGIÇ AŞAMASI
 • Satış
 • Maliyet
 • Kar
 • Müşteri
 • Rakip
 • Ürün
 • Dağıtım
 • Reklam
 • Fiyat
 • Satış Tutundurma
 • Pazarlama Hedefi

 

 • ÜRÜNÜN BÜYÜME AŞAMASI
 • Satış
 • Maliyet
 • Kar
 • Müşteri
 • Rakip
 • Ürün
 • Dağıtım
 • Reklam
 • Fiyat
 • Satış Tutundurma
 • Pazarlama Hedefi

 

 • ÜRÜNÜN OLGUNLAŞMA AŞAMASI
 • Satış
 • Maliyet
 • Kar
 • Müşteri
 • Rakip
 • Ürün
 • Dağıtım
 • Reklam
 • Fiyat
 • Satış Tutundurma
 • Pazarlama Hedefi

 

 • ÜRÜNÜN GERİLEME / DÜŞÜŞ AŞAMASI
 • Satış
 • Maliyet
 • Kar
 • Müşteri
 • Rakip
 • Ürün
 • Dağıtım
 • Reklam
 • Fiyat
 • Satış Tutundurma
 • Pazarlama Hedefi
 • Bcg (Boston Consultıng Group) Analizi
 • BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) MATRİSİ DEĞERLENDİRMESİ
 • Stars
 • Cash Cows
 • Question Marks
 • Dogs
 • Ansoff Matrisi
 • Pazara Nüfuz Etme Stratejileri
 • Ürün Geliştirme Stratejileri
 • Pazar Geliştirme Stratejileri
 • Çeşitlendirme Stratejileri
 • ÜRÜN PERFORMANS ÖLÇÜM ANALİZLERİ
 • IPICK BENCH BAZLI ÜRÜN REKABET ANALİZİ
 • Simülasyon Uygulamalı
 • PARETO YASASI ODAKLI ÜRÜN REKABET ANALİZİ
 • Simülasyon Uygulamalı
 • ÜRÜN SÜREKLİLİK PERFORMANS ANALİZİ
 • Simülasyon Uygulamalı
 • ÜRÜN STOK DEVİR HIZI ANALİZİ
 • Simülasyon Uygulamalı
 • ÜRÜN STOK TUTMA SÜRESİ ANALİZİ
 • Simülasyon Uygulamalı
 • ÜRÜN BAZLI VERİ TABANI PAZARLAMASI
 • Simülasyon Uygulamalı

2.modül) Stratejik Marka Yönetimi (5 Saat)

 • MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARI
 • Marka Kavramı ve Markanın Tarihçesi
 • Klasik Pazarlamaya Göre Marka Kapsamı
 • Çağdaş Pazarlamaya Göre Marka Kapsamı
 • Markanın İşletmeler ve Müşteriler Açısından Faydaları
 • Ürün ve Marka Arasındaki Farklar
 • Marka Yönetimi Kavramı ve Geçmişten Günümüze Gelişimi
 • MARKA UNSURLARI
 • Marka İsimi
 • Marka İsmi Seçme Kriterleri
 • Marka Logosu / Marka İşareti
 • Marka Sembolü / Marka Karakteri
 • Marka Sloganı / Marka Sözcüğü
 • Marka Ambalajı
 • MARKA KİŞİLİKLERİ
 • Samimi Marka Kişiliği
 • Heyecanlı Marka Kişiliği
 • Uzman Marka Kişiliği
 • Sofistike Marka Kişiliği
 • Sert Marka Kişiliği
 • MARKA KONUMLANDIRMA
 • Marka Konumlandırma Çalışmasının Süreçleri
 • MARKA KONUMLANDIRMASI ÇALIŞMASININ SÜREÇLERİ
 • MARKA SADAKATİ ve MARKA SADAKATİNE ETKİ EDEN NEDENLER
 • MARKA YARATMA SÜRECİ
 • MARKA MİMARİSİ (BRAND ARCHITECTURE)
 • Marka Çeşitlendirmesi
 • Marka Genişlemesi
 • Marka Yayılması
 • Marka Çoklaması
 • Alt Markalama
 • Üst Markalama
 • DEBRANDING KAVRAMI
 • MARKANIN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ STRATEJİLERİ
 • JENERİK MARKALAR
 • B2B MARKA YARATMAK
 • B2B MARKASI OLMADA SAVE YAKLAŞIMI
 • Ürünler yerine Çözüm
 • Dağıtım yerine Erişim
 • Fiyat Yerine Değer
 • Promosyon Yerine Eğitim

3.modül) Pazarlama Araştırmaları (2 Saat)

 • PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
 • Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması Kavramları
 • Kalitatif Araştırma Teknikleri
 • Odak Grup Toplantıları
 • Derinlemesine Görüşmeler
 • Projektif Teknikler

 

 1. modül) STRATEJİK ÜRÜN YÖNETİMİ (5 Saat)

2.modül) STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ (5 Saat)

3.modül) PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (2 Saat)

 

EĞİTİM ORTAMI HAKKINDA;

NETKENT Akdeniz ve Araştırma Üniversitesi’nin tüm program ve dersleri online (canlı) interaktiftir.İnternet bağlantısı olan gürültüsüz herhangi bir yer ve laptop, eğitmenin sınıfıdır.

Eğitimler canlı online interaktif olup eğitmenin görüntüsü, ders notları, online yazışma, soru sorma kutucuğu, söz alma, soru sorma butonu ekranda canlı görünecektir.  Öğrenci isterse sistem üzerinden sesli soru sorabilir, söz alabilir. Öğrenci derste olmasına rağmen kendini görsel olarak kapatabilir. Dersi görünmeden seyredebilir

Katılım Belgesi alabilmek için tüm eğitimlere en az %70 oranında devam edilmesi zorunludur.

Fiyatlara KDV dahildir.

chat_bubble_outlineEğitmenler

Koray KOYUNCU
Koray KOYUNCU
Yönetim Danışmanı, Öğretim Görevlisi

chat_bubble_outlineYorumlar