Eğitim Detayları
language
Eğitim Dili: Türkçe
access_time
Eylül Eğitimi: 29 Eylül 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 2020 Salı, PerşembeSalı, Perşembe 16:00-18:00
playlist_add_check
20 ders saati
spellcheck
Seviye: Başlangıç- Orta Seviye
terrain
Katılım Belgesi

Fiyat  1.600,00

STRATEJİK SATIŞ ve PAZARLAMA YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı:
Stratejik Satış ve Pazarlama Yönetimi programı, iş dünyasının artan rekabet ortamında, stratejik satış ve pazarlama yaklaşımları ile fark yaratacak, verileri doğru analiz edebilen, verileri bilgiye çevirebilen ve stratejiler geliştirebilen bireyleri iş dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kimler katılabilir:
Satış, Satış Destek, Pazarlama, Marka, Ürün, Pazarlama İletişimi, Müşteri İlişkileri gibi alanlarda kariyerleri olanlar ve kariyer yapmak isteyen kişiler.

Kazanımlar:
5 senesi Londra’da, 25 senesi İstanbul’da büyük holding şirketlerindeki üst düzey profesyonel tecrübeler ile Türkiye’nin önde gelen MBA okullarındaki 8 senelik akademik deneyim odaklı bilgi aktarımlarının sentezlenerek, katılımcıların belleklerinde çok daha yer edici ve iş hayatına uyarlanabilir bir birikim kazandırmak.

Bu eğitime katılanlar başka hangi eğitimleri alabilir?
• Stratejik Ürün ve Marka Yönetimi
• Global Şirketler Vaka Yönetimi
• CRM ve Veri Tabanı Bazlı Pazarlama

Eğitim Toplam Saati:

20 Saat,  Salı ve Perşembe günleri, günde 2 saat, 16:00-18:00, 10 Gün,

Eğitim Tarihleri: 

Eylül Eğitimi: 29 Eylül 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 2020 Salı, Perşembe

Eğitim İçeriği:

1. modül) STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ (10 Saat)
2. modül) STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ (10 Saat)

(1. modül) STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ (10 Saat)

 SATIŞ ATMOSFERİ

 SATIŞÇI PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLEYEN DURUMLAR

 MÜŞTERİ ADAYINDAN DAHA ÇOK KONUŞMA HATASI

 DOĞRU SORU SORMA TEKNİKLERİ

 MÜŞTERİYİ DOĞRU DİNLEMENİN KURALLARI

 SATIŞÇI DEVİR HIZI

 SATIŞ KAPAMA

 SATIŞTA İTİRAZLARI KARŞILAMA VE SATIŞ KAPAMA

 ÇEŞİTLİ MÜŞTERİ TİPLERİ ve İTİRAZ YÖNETİM STRATEJİLERİ

 SATIŞ KAPATMA TEKNİKLERİ

 PSİKOLOJİK SATIŞ

 ENNEAGRAM TİPOLOJİSİ BAZLI SATIŞ YÖNETİMİ ve CRM

 ENNEAGRAM KİŞİLİK TİPLERİ VE SATIŞ

 SATIŞ TAHMİN YÖNTEMLERİ

 YARGISAL YÖNTEMLER
• İşletme Yöneticilerinin Tahminleri
• Satış Gücünün Tahminleri
• Delphi Yöntemi
• Tarihi Analog Yöntemi

 ÖZEL AMAÇLI YÖNTEMLER
• Sanayi Analizi Yöntemi
• Ürün Analizi Yöntemi
• En Son Kullanım Yöntemi

 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
• Trend Yöntemi
• Regresyon Yöntemi
• Korelasyon Yöntemi

 BİRLEŞİK YÖNTEMLER

 SATIŞ KOTALARI

 ETKİLİ BİR SATIŞ KOTASININ NİTELİKLERİ

 SATIŞ KOTASI TÜRLERİ
• Satış Hacmini Esas Alan Kotalar
• Bütçeyi Esas Alan Kotalar
• Satış Elemanlarının Eylemlerini Esas Alan Kotalar
• İlk Üç Tür Kotanın Karışımı Olan Kotalar

(2. modül) STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ (10 Saat)

 STRATEJİ KAVRAMI ve STRATEJİK YÖNETİM

 STRATEJİK YÖNETİMDE HEDEFLENEN BAŞLICA AMAÇLAR

 STRATEJİK PAZARLAMA ve TAKTİK / OPERASYONEL PAZARLAMA

 TEMEL STRATEJİK PLANLAMA BASAMAKLARI
• Misyon
• Vizyon
• Amaç ve Hedefler
 KOTLER STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ SÜREÇİ
• Araştırma
• Kesimlere Ayırma
• Hedef Belirleme
• Konumlandırma
• Pazarlama Karışımı (4P) – Taktik Pazarlama
• Uygulama
• Kontrol

 PLM (Product Lifecycle Management) / ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ

 ÜRÜNÜN SUNUŞ / BAŞLANGIÇ AŞAMASI

• Satış
• Maliyet
• Kar
• Müşteri
• Rakip
• Ürün
• Dağıtım
• Reklam
• Fiyat
• Satış Tutundurma
• Pazarlama Hedefi

 ÜRÜNÜN BÜYÜME AŞAMASI

• Satış
• Maliyet
• Kar
• Müşteri
• Rakip
• Ürün
• Dağıtım
• Reklam
• Fiyat
• Satış Tutundurma
• Pazarlama Hedefi

 ÜRÜNÜN OLGUNLAŞMA AŞAMASI

• Satış
• Maliyet
• Kar
• Müşteri
• Rakip
• Ürün
• Dağıtım
• Reklam
• Fiyat
• Satış Tutundurma
• Pazarlama Hedefi

 ÜRÜNÜN GERİLEME / DÜŞÜŞ AŞAMASI

• Satış
• Maliyet
• Kar
• Müşteri
• Rakip
• Ürün
• Dağıtım
• Reklam
• Fiyat
• Satış Tutundurma
• Pazarlama Hedefi

 BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) ANALİZİ

 BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) MATRİSİ DEĞERLENDİRMESİ
• Stars
• Cash Cows
• Question Marks
• Dogs

 SWOT ANALİZİ

 BENCHMARKING ANALİZLERİ VE TÜRLERİ
• Rekabetçi Benchmarking
• İçsel Benchmarking
• Jenerik Benchmarking
• Fonksiyonel Benchmarking
 BENCHMARKING AŞAMALARI
• Planlama
• Verilerin Toplanması ve Analizi
• Uyarlama/Entegrasyon
• Uygulama/Aksiyon
• Olgunluk

 ANSOFF MATRİSİ
• Pazara Nüfuz Etme Stratejileri
• Ürün Geliştirme Stratejileri
• Pazar Geliştirme Stratejileri
• Çeşitlendirme Stratejileri
 REKABET STRATEJİLERİ
• Odaklanma Stratejisi
• Farklılaştırma Stratejisi
• Maliyet Liderliği Stratejisi

 ENDÜSTRİYEL PAZAR (B2B) STRATEJİLERİ ve SAVE YAKLAŞIMI
• Endüstriyel Pazar (B2B) ve Çözüm
• Endüstriyel Pazar (B2B) ve Erişim
• Endüstriyel Pazar (B2B) ve Değer
• Endüstriyel Pazar (B2B) ve Eğitim

 ANALİTİK SATIŞ ve PAZARLAMA YÖNETİM MATEMATİĞİ

 PARETO YASASI ODAKLI KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİMİ

 PARETO YASASI & KİLİT MÜŞTERİ KAVRAMLARI ve ANALİZLERİ
• Pareto Yasasına Göre Müşteri Türleri Dağılımı Analizleri
• Pareto Yasasına Göre Ciro Dağılımı Analizleri
• Pareto Yasasına Göre Ürün Adet / Tonaj Dağılımı Analizleri
• Pareto Yasasına Göre Yıl Bazlı Performans Analizleri
• Pareto Yasasına Göre Kilit Müşteri Yönetim Performans Analizleri
 Simülasyon Uygulamalı

 SÜREKLİ MÜŞTERİ OLMA ORANI ve ANALİZİ
 Simülasyon Uygulamalı

 IPICK KONUMLANDIRMA PERFORMANS MODELİ ve ANALİZİ
• Rakipler ile Araştırma Yapan Firmanın Ürün Özellik ve Fiyat Parametrelerine Göre Analiz Edilmesi ve Sapmalarının Bulunması
ö Doğru Konumlandırılan Ürünler Odaklı
ö Geliştirilmesi Gereken Ürünler Odaklı
ö Fiyat Düşürülmesi Gereken Ürünler Odaklı
ö Pazarda Muadili Olmayan Ürünler Odaklı
ö Fiyat ve Ürün İyileştirilmesi Gereken Ürünler Odaklı

 GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMASI
• İletişim Bazlı Uygulama
• Fiziksel Bazlı Uygulama
• Verilerin Analizi, Yorumu ve Stratejiye Çevrilmesi
ö Benchmarking Bazlı
ö SWOT Bazlı
 Simülasyon Uygulamalı

 MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİNİN DAĞILIMI
 Simülasyon Uygulamalı

 MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ KAVRAMI

 MÜŞTERİ YAŞAM BOYU DEĞERİ HESAPLAMASI
 Simülasyon Uygulamalı

 MÜŞTERİ DALGA ETKİSİ KAVRAMI ve ÖNEMİ

 MÜŞTERİ DALGA ETKİSİ HESAPLAMASI
 Simülasyon Uygulamalı

 STOK DEVİR HIZI ANALİZİ
 Simülasyon Uygulamalı

 STOK TUTMA SÜRESİ ANALİZİ
 Simülasyon Uygulamalı

ž VERİ TABANI BAZLI PAZARLAMA KAVRAMI

ž VERİ TABANI BAZLI PAZARLAMA UYGULAMASI
 Simülasyon Uygulamalı

 

EĞİTİM ORTAMI HAKKINDA;

NETKENT Akdeniz ve Araştırma Üniversitesi’nin tüm program ve dersleri online (canlı) interaktiftir.İnternet bağlantısı olan gürültüsüz herhangi bir yer ve laptop, eğitmenin sınıfıdır.

Eğitimler canlı online interaktif olup eğitmenin görüntüsü, ders notları, online yazışma, soru sorma kutucuğu, söz alma, soru sorma butonu ekranda canlı görünecektir.  Öğrenci isterse sistem üzerinden sesli soru sorabilir, söz alabilir. Öğrenci derste olmasına rağmen kendini görsel olarak kapatabilir. Dersi görünmeden seyredebilir

chat_bubble_outlineEğitmenler

Koray KOYUNCU
Koray KOYUNCU
Yönetim Danışmanı, Öğretim Görevlisi

chat_bubble_outlineYorumlar