Stratejik Marka Yönetimi ve Pazarlama

Stratejik marka yönetimi, küresel rekabetin artması, ve pazar dinamiklerinin radikal şekilde değişmesiyle “sürdürülebilir” olmak isteyen şirketler ve markalar için en önemli hale geldi. 
 
Müşteri sadakatinin giderek azaldığı, deneyim ekonomisinin pik yaptığı günümüzde, markaların stratejilerini analitik yöntemler, yeni trendler, teknololojiler, ve talepler ışığında yeniden yapılandırması hayati önem taşıyor.
 
İş hayatından gerçek örneklerin yanı sıra kendi (bireysel&kurumsal) markanıza uygulayabileceğiniz model ve yöntemleri kapsayan bu program, markanızı bir adım öteye taşımak için ihtiyacınız olan en yeni stratejik, cognitif, nöropazarlama modellerini holistik bir yapıyla markaların müşteri odaklı bir yaklaşımla daha verimli, karlı, ve tutarlı şekilde büyümesini amaçlıyor.
  
Kimler İçin?
 
Kendi işini kuran, yöneten ya da şirketlerin pazarlama (marka, ürün, araştırma, vb), satış, iletişim, departmanlarında çalışan, kariyerine bu alanlarda devam etmek isteyen ve de bu konularda farklı bir bakış açısı kazanıp, vizyon sahibi olmak isteyen kişiler için uygun bir sertifika programıdır.
 
İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyo-kültürel, rekabet koşullarında stratejik bir bakış açısı kazanarak, üst düzey karar verme yetkisi olan veya satış, iletişim, pazarlama, departmanlarında çalışan, günümüzdeki en başarılı ve sevilen markaların kullandığı yöntemleri öğrenip uygulayarak, farklı bir vizyon sahibi olmak isteyen kişiler için geliştirilmiş, hızlandırılmış fakat yoğun içerikli bir programdır.

EĞİTİM:

Kursumuz Online/Canlı-Eşzamanlı eğitimdir. 
 
İnteraktif ve soru cevap temalıdır.
 
Tekrar izle özelliği ile eğitim kayıt edilir ve istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.
 
Sertifika eğitimi sonunda yapılan sınavdan, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan katılımcılara ’NETKENT AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ’’ onaylı sertifika verilir.

JOHN OGAN

Dünya çapındaki Fortune 500 kuruluşları için pazarlama, markalaşma ve iş stratejisinde 10 yılı aşkın uzmanlığa sahip eğitmenimiz azimli bir pazarlama, marka bilinci oluşturma, reklamcılık ve tüketici stratejisi yöneticisidir. Pazarlama, reklam kampanyalarına yenilikçi ve farklı yaklaşımlar ve ROI ve iş TPG'leri üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak için sağlam veriler ve analizlerle desteklenen daha derin, uzun vadeli ilişkileri birbirine bağlayan ve geliştiren yöntemlerde uzmanlığı bulunmaktadır.
 

EĞİTİM
 
Yönetici Sertifikasyonu Stratejik Pazarlama Uzmanı - Cornell Üniversitesi •
Ithaca, NY
 
Pazarlama alanı Yüksek Lisans, Yan Dal: Sanat Yönetimi • Indiana Üniversitesi •
Bloomington, IN
 
Ekonomi ve Yönetim Bilimi Lisansı, Yan Dal: Sanat Yönetimi - Bocconi Üniversitesi •
Milan, IT
 
 
TECRÜBELER
 
Freeman Agency Research and Consultancy - New York - Strateji Direktörü (2019- …)
 
Danışmanlık verdiği firmalar:
 
P&G, Unilever, Google, Hasbro, Meta,
 
New York Üniversitesi - Eğitim Görevlisi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Stratejik Marka
 
Geçmişten günümüze “marka” nın tanımı ve fonksiyonu
Tüketici’nin markalara yükledikleri yeni anlamlar
Stratejik marka yönetiminin yeni bileşenleri (Simon Sinek’in Altın Çerçevesi, Derin marka ağacı)
Müşteri ve kitle odaklı marka stratejisiyle rekabete duygusal yöntemlerle meydan okuma
Duygusal Kitle Odaklı Hareket Planı, avantajları, samimiyet ve gerçeklik algısı
 
Vaka Çalışmaları:
Başarılı: “L’Oreal: True Beauty case”, “Woopher Molding case”,
Başarısız: “Gilette Every Hero Sweats, Some Never Shows case”
Başarısızlık nedenleri: Neuropazarlama toplam 2 saniye, %20 satış kaybı
 
 
Pazarlamaya Giriş
 
Gestalt Holistik Pazarlama
Etkileşim kanalları ve bütünleşik etkisi
Markada ve deneyimde tutarlılık
Pazarlama ve markada online, offline, söylem, yönetim tutarsızlıkları
Kurum içi değerlendirme ve müşteri ağrı noktaları, bireysel departmanlardan cross-functional çalışmaya geçiş
UX
PR
Müşteri deneyimi
Vak’a: Hewlett Packard’ın deneyim tutarsızlıkları
 
 
Stratejik Segmentasyon
 
Maslow’un temel ihtiyaç piramidi
Modern tüketicinin 25 temel ağrı noktası
Çevresel faktörlerin davranış ve ihtiyaçlara etkileri
 
Davranışsal Modelleme, otoriteye uyma, yabancılaştırma, uyum ihtiyaçlarının tüketici üzerinde etkisi
 
Vaka Analizi: Gilette’in erkek pazarından çıkması
 
 
Nörobilim Özeti
 
Beynin cerebellum (sürüngen beyin)’in Talamus, Amygdala, Hippocampus ve Cerebrum’un savaşı
Neuropazarlamada etik: Arzu, ihtiyaç, yoksunluk, güven, bilinçaltı tetikliyicilerin, çapaların, hikayeler ile duygu-marka-hayal oluşturulması
Black Box modeli
 
Vaka Analizi: AXE etkisi, Corona bira ritueli
 
Pazar araştırma yöntemleri, ve kullanım alanları
 
Pazar Büyüklüğü, PESTIL Analizi
Pazarı Anlamak: Pazar büyüklüğünü, potansiyelini, yapısını doğru anlamak, trendleri doğru okumak ve değişken tüketici ihtiyaçlarını anlamlandırmak
Kalitatif Yöntemler
Kantitatif Yöntemler
Sosyal Medya Dinlemesi (VoC) /Call Center/Chatbot gibi var olan verilerin gruplandırılması sonucu self-diagnosis
Kali-Kanti Dijital Yöntemler
Gizli Müşteri
Shopper
Konsept Testi
Kullanım/UX Testi
Rekabet Analizi, gerçekleştirilmemiş rekabetten farklılaşma fırsatları
Rekabet ve Marka üzerinde SWOT analizi
Konumlandırma, mevcut pazar yapısı üzerine, ihtiyaçların trendlerle doğru şekilde birleştirilmesi.
Rekabetten ayrışma stratejilerinin değerlendirmesi, opportunity cost ve mikro-stratejilerin büyük resme etkisi. Rekabet, CD Haritası, DREK, GAP analizleri
 
Vaka Çalışması: Ugly foods, Kodak Case Study, McDonaldalds’ın trendlere göre değişimi, IKEA – Ev dekorasyonu devinin gerilemesi, L’Oreal me: kişiselleştirmenin proaktif ve kolay yolu.
 
 
 
Neuropazarlama: Kullanıcı Araştırmaları
 
Neuropazarlama nedir?
Kullanılan yöntemler
Neuropazarlama da hibrit yöntemler: Isı haritaları, Göz hareketleri, Micro mimik okumak, online ve offline yöntemler
 
Marka Sağlığı Analizi ve Eylem
 
Marka sağlığı (bilinirliği,çekiciliği, akılda kalıcılığı), ağrı noktaları, istekler, fırsatların belirlenmesi, rekabetten ayrışma fırsatları, sadakat, marka elçileri ve marka’dan uzaklaştıranların anlaşılması
Aaker Modeli
Hibrit Model
A/B testing
Çoklu tepki testi
Online Yöntemler (Isı haritaları, göz ve mimic takibi, müşteri davranışı)
Vaka: Vodafone’un müşteri ile ilişki kurması, BMW reklamının 0.5 saniyelik hatası
Data’dan hikayeye, hikayeden aksiyona süreç
Innovasyon ve değişim
Pazarda henüz değerlendirilmemiş fırsatların belirlenmesi, quantifiye edilmesi, hizmet geliştirme ve/ veya re-launch stratejileri
Konsept testleri
KPI’ların belirlenmesi, ölçüm ve değerlendirme ve geri besleme
 
Stratejik Marka Yaratımı
 
Jung’un 12 Marka Archetipi
Desmond Morris’in 7 Dürtüsü
Zaltman’ın 7 Metaforu
20 Megatrend ile bağlantı
Marka’nın ve ürünlerinin tanımlanması
USP (unique selling point)’inlerin belirlenmesi
Rekabet’e göre önceliklendirilmiş Stratejik Hareket Matrixi Analizleri
Marka Evi
Yararlı Marka Olma Modeli
Fayda Merdiveni
Hedef Kitle ve Personolar
Cognitif tekniklerle ikna, arzu, aciliyet duygularını yönetme
Yeni ürün veya fikirler için concept testlerinden hareket planı oluşturulması, consept test
Hızla büyüyen 16 Mega Trend’e hazırlık
4 Temel Duygu Karışımı Endeksi
 
Vaka Çalışmaları: Heineken Bira, Colgate Diş Macunu, Vouge Gözlük,
               
Pazarlama
 
Pazarlama Karması (Marketing Mix)
Holistik Pazarlama Stratejisi, Protatifler ve Optimizasyon
  Yenilenmiş Pazarlama Funnelları
  Gestalt Pazarlama Prensibi ile holistik pazarlama ve tutarlılık
  Pazarlama Kanalları ve Stratejileri
Dijital Pazarlama Stratejisi’nin belirlenmesi (Web, Sosyal Medya, Macro, Micro, Nano Influencers, IOT, AI, VR, Personalizasyon, Product Placement, Chat/Video Bot, Online Onboarding, E-Commerce)
Shopper Stratejileri
Ajans ile çalışmalarda creatif brief, medya brief’i hazırlanması, değinilmesi gereken noktalar
Shopper
Sadakat ve Tutundurma
Marka Elçileri Yaratma ve Satın alma süreci sonrasında ilişki
Pazarlama Bütçesi’nin oluşturulması, ATL, BTL, Dijital, Davranışsal, Deneyimsel, In Store, Media, Destek kalemlerinin incelenmesi, bütçelenmesi, başarı ölçekleri (CTR, CCA, ROI, RTC, ROAS…)
Çoklu Kâr Modelleri ve Fiyatlandırma
Gabor Granger fiyat hassasityeti analizi
KPI Belirlenmesi, takibi, geri besleme ve adaptasyon
 
Vaka Çalışmaları: Mi Rebranding, Mama Empanada, BMW Elektrikli Araç
 
 
Satın Alma Yolculuğu
 
Satın alma yolculuğu tanımı, sektörel normların belirlenmesi
The Engel Kollat Blackwell Model ile satın alma yolculuğunu düşünmek
Gerrod Parrot’un duygu endeksi
Touchpoint Analizi
 
Kanal tercihlerini ve etkilerini anlamak
Touchpoint Action Index
Tocuhpoint’lerin yönlendirilmesi
Müşteri tutundurulması, değişen gelişen ağrı noktaları
BDG ölçeği
 Cross-Selling, Upselling
 
 
Takip, Geçerli olmak, Stratejik geri besleme
 
Program öğelerinin üzerinden geçilmesi
 
Pazarlama KPI’ların takibi ve değerlendirilmesi
Dashboard takipleri
Finansal forecast ve esneme payları
Stratejik esneklik
Geri Besleme ve değişim

DETAYLI BİLGİ VE KAYIT

EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ: 1 Nisan Cumartesi 2023

SAATİ:10.00 - 17.00

GÜNLER: Cumartesi / 10:00- 17:00
Pazar / 10:00- 17:00

TOPLAM EĞİTİM SAATİ: 48 Saat / 4 Hafta

EĞİTİM ÜCRETİ: 1950 TL

KREDİ KARTINA VADE FARKSIZ 3 TAKSİT (banka komisyonu eklenerek 12 takside kadar bölme imkânı)

KAYIT OLMAK İÇİN  : https://www.paytr.com/link/hL6bpXR
 
TAKSİT YAPILAN KARTLAR : Advantage, Bonus, Cardfinans, Maximum, paraf, World, Sağlamkart

Ödemelerinizi kredi kartı ya da banka havalesi ile yapabilirsiniz. 

Katlım ücretini havale ile ödemek isteyenler Üniversitemizin aşağıda belirtilen banka hesaplarına açıklama bölümüne Ad ve Soyadınız ile TC kimlik numarasını yazarak transfer yapabilirler.

Banka Bilgileri

T.C. Ziraat Bankası Girne/KKTC Şubesi
Hesap Adı: NETKENT ÜNİVERSİTESİ
IBAN: TR57 0001 0008 5695 3121 8350 02

Türkiye İş Bankası Küçükkaymaklı/KKTC şubesi
Hesap Adı: NETKENT ÜNİVERSİTESİ
IBAN: TR15 0006 4000 0016 8010 2531 89

Stratejik Marka Yönetimi ve Pazarlama