Eğitim Detayları
language
Eğitim Dili: Türkçe
access_time
27-28 Ekim, 3-4-10-11-17-18 Kasım 2020 Salı ve Çarşamba günleri, 21:00-22:00
playlist_add_check
8 ders saati
spellcheck
Seviye: Yok
terrain
Katılım Belgesi

Fiyat  850,00

Stok Analizleri ve Stok Azaltma Yaklaşımları

Eğitimin Amacı: Ürün, yarı ürün, hammadde ve malzemelerin etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin kârlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Stokların optimum düzeyde tutulabilmesi, dinamik verilerin kullanımını gerektirir. Bu çerçevede stokların portföy analizi, ürün yaşam eğrisi analizi, risk analizi, stok türü analizi gibi analizlerin yapılması ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu eğitimde öncelikle, dış ve iç müşteri hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın temel yaklaşım ve yöntemleri; ardından, adıgeçen stok analizleri ve ileri stok kontrol modelleri açıklanacaktır.

Kimler Katılabilir: Plânlama, Üretim, Depo, Sevkiyat, Satınalma ve Lojistik Bölümü Çalışanları.

Kazanımlar: Malzemelerin nasıl sınıflandırıldığı, stok mâliyetlerinin ne için kullanıldığı ve nasıl hesaplandığı, stoğa ve sipârişe göre üretim yapan işletmelerin ürettiği ürünlere ilişkin stok izleme politikalarının ne olması gerektiği, MRP uygulamasının altyapısının nasıl olduğu, farklı zamanlarda stokları hangi özelliklerini dikkate alarak analiz etmemiz gerektiği ve bunun sonucu olarak stokların nasıl azaltılabileceği öğrenilecektir.

Bu Eğitime Katılanlar Başka Hangi Eğitimleri Alabilir?: “Depo Yönetimi”, “Üretim Plânlama Yaklaşımları” vb. başlıklı eğitimleri alabilirler.

Toplam Eğitim Süresi: 8 saat

Eğitim Günleri ve Saatleri: Salı ve Çarşamba günleri, 21:00-22:00 arası

Eğitim Tarihleri: 27-28 Ekim, 3-4-10-11-17-18 Kasım 2020

DİĞER HUSUSLAR:

Eğitimler canlı online ve interaktif olup, eğitmenin görüntüsü, ders notları, online yazışma, soru sorma kutucuğu, söz alma, soru sorma butonu ekranda canlı görünecektir. Öğrenci isterse, sistem üzerinden sesli söz alabilir, soru sorabilir. Öğrenci derste bulunmasına rağmen, kendini görsel olarak gizleyebilir/kapatabilir, dersi görünmeden izleyebilir.

Katılım Belgesi alabilmek için tüm eğitimlere en az %70 oranında devam edilmesi zorunludur.

Fiyatlara KDV dahildir.

 

 

chat_bubble_outlineEğitmenler

Doç. Dr. Murat BASKAK
Doç. Dr. Murat BASKAK
Dr. Endüstri Mühendisi

chat_bubble_outlineYorumlar