Eğitim Detayları
group
50 Kontenjan
language
Eğitim Dili: Türkçe
access_time
26 Ekim 2020 - 28 Kasım 2020, Pazartesi, Çarşamba 20:00-22:00 Cumartesi 10:00-12:00
playlist_add_check
40 Saat
spellcheck
Seviye: İleri
terrain
Başarı Belgesi

Fiyat  2.200,00

Stokta

EĞİTİMİN AMACI

Proje Yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda, yürütülen çok sayıda projenin başarısızlıkla sonuçlandığını ve bunun önemli mali kayıplara yol açtığını göstermektedir. Başarılı Projeler, müşteri ya da sponsorun beklentisini karşılamış, kapsam, zaman ve maliyet hedeflerine ulaşmış, projenin sonuçları, belirli bir miktarda gelir elde etmiş ve iyi bir yatırım getirisi sağlanmış olarak tanımlanır. Başarılı projeleri gerçekleştirmek için;

1-      Kapsamın gerçekçi tanımlanmış ve doğru yönetilir olması

2-      İş Programı tahmin edilebilir olması

3-      Ölçülebilir ve Ulaşılabilir hedefler koyarak, projenin izlenmesi ve kontrolü

4-      Proje paydaşlarının projeye etkin katılımının sağlanması

5-      Proje ekibinin performansı

6-      Proje risklerinin önceden tahmin edilerek, oluşturulan stratejiler doğrultusunda yönetilmesi ve projeye etkisinin minimize edilmesi

Bu eğitimin amacı proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları katılımcılara aktarmak, projelerde başarılı sonuçlara ulaşmak için, proje yönetim metodoloji konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu eğitim, firmalarda Proje Yöneticisi olmak isteyen, projelerde görev alan ya da proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimi alanlar, uluslararası akredidasyonlarda 35 saatlik proje yöneticisi eğitimine katılmış olma şartını taşımış olacaklardır.

Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

Her sektörden proje paydaşları

Mühendis

Proje Yöneticileri

Proje Koordinatörleri

Proje Ekip Üyesi

Proje Kontrol ve İzleme

İş Analistleri

Proje Mühendisleri

Proje Uzmanları

Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar

Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler

Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar

Eğitim Tarihi: : 26 Ekim 2020 – 28 Kasım 2020, Pazartesi, Çarşamba 20:00-22:00 Cumartesi 10:00-12:00 , Toplam 40 saat

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Bölüm 1: Proje Yönetimine Giriş

 1. ‘Proje’ nedir?
 2. Proje Yönetimi
 3. ‘Program’ nedir?
 4. Program yönetimi
 5. ‘Portföy’ nedir?
 6. Portföy Yönetimi
 7. PMO
 8. Proje Yönetim Standartları

Proje Yöneticisi Günlük Yaşam

 1. Çerçeve ve Metodolojiler

Bölüm 2: Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon

 1. Proje Aşamaları ve Proje Yaşam Döngüsü
 2. Öngörücü-Şelale (Waterfall) ve Uyarlanabilir-Çevik (Agile) yaşam döngüleri
 3. Proje vs Operasyonel Çalışma
 4. Proje Yönetim Yapıları
 5. Organizasyon kültürü

Bölüm 3: Proje Yönetim Süreçleri

 1. 5 Süreç grubu (başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve kapanış)
 2. Vaka analizi

Bölüm 4: Proje Entegrasyonu Yönetimi

 1. Proje Yönetim Çerçevesi
 2. Proje Entegrasyonu Yönetim Süreçleri
 3. Proje Seçme Kriterleri
 4. Finansal Analiz (ROI, NPV, Geri Ödeme)
 5. Değişiklik Kontrol Sistemini

Bölüm 5: Proje Kapsam Yönetimi

 1. Proje Kapsam Yönetim Süreçleri
 2. Gerekleri Toplama Yöntemleri
 3. WBS’yi geliştirme

Bölüm 6: Proje Zaman Yönetimi

 1. Proje Zaman Yönetimi Süreçleri
 2. Ağ Diyagramları
 3. Etkinliği ve kaynağı ve zamanı tahmin etme
 4. Gantt şeması
 5. Kritik yol metodu
 6. Kritik Zincir Çizelgeleme
 7. Örnek

Bölüm 7: Proje Maliyet Yönetimi

 1. Proje Maliyet Yönetimi Süreçleri
 2. EVM Teknikleri
 3. Tahmin
 4. Performans incelemesi

Bölüm 8: Proje Kalite Yönetimi

 1. Proje Kalite Yönetimi Süreçleri
 2. Kalite Maliyeti
 3. Sebep ve Etki Diyagramları
 4. Kalite Kontrol Grafikleri
 5. Kontrol listeleri
 6. Scotter Diyagramı
 7. Histogram
 8. Pareto grafikleri
 9. Altı Sigma
 10. Test

Bölüm 9: Proje Kaynak Yönetimi

 1. Proje Kaynak Yönetim Süreçleri
 2. Motivasyon Teknikleri
 3. Sorumluluk Atama Matrisi
 4. RACI Tablosu
 5. Fiziksel ve İnsan Kaynakları Dağılımı
 6. Çatışma yönetimi modelleri

Bölüm 10: Proje İletişim Yönetimi

 1. Proje İletişim Yönetimi Süreçleri
 2. Performansı Raporlama
 3. Öğrenilen Dersler Raporlar

Bölüm 11: Proje Risk Yönetimi

 1. Proje Risk Yönetimi Süreçleri
 2. Risk Yönetim Adımları
 3. Olumsuzluklar ve Geri Ödeme Planları, Acil Durum Yedekleri
 4. Risk Dağılımı Yapısı
 5. Karar Ağaçları ve Beklenen Parasal Değer (EMV)
 6. Monte Carlo Simülasyonu
 7. Risk Yanıtları & Stratejileri

Bölüm 12: Proje Tedarik Yönetimi

 1. Proje Tedarik Yönetim Süreçleri
 2. Sözleşme Türleri ve Riskler
 3. Yap veya Satın Al Karar
 4. İhale Dokümanları

Bölüm 13: Proje Paydaş Yönetimi

 1. Proje Paydaş Yönetimi Süreçleri
 2. Sorun Kayıtları

Bölüm 14: Proje Yönetimi Etiği, Profesyonel ve Sosyal Sorumluluk

1- Etik Kurallar ve Mesleki Davranış

2- Küresel Projeleri Yönetmede Yapılmaması Gerekenler ve Yapılmayacaklar

Son 4 saat:

Soru & Sınav

————————————

Uygulamalar :

 • Proje Süreçleri çalışması
 • Bir İş Kırılım Yapısı Oluşturma (WBS)
 • Ağ Diyagramı ve Gantt Tablosunu İnceleme
 • Proje Maliyet tahmin çalışmaları, Kazanılan Değer analizi çalışmaları

SINAV ve BELGELENDİRME

Eğitim devam oranı %70,  geçme notu 65tir.

Sınav Tarihi: Bildirilecektir.  Sinav soruları katılımcılarla paylaşılır. Kendileri soruları çözerek bir sonraki derse gelirler. Sorular üzerinden geçilir.

Sınavlara hazırlık kapsamında katılımcılarla birlikte ünitenin sonunda 30 olmak soru çözülür. Eğitim esnasında her ünite için yaklaşık toplam 300 soru cözülmüş olacaktır.

Bu eğitimi alanlar proje yönetimi sınavları için gereken 35 saatlik proje yönetimi eğitimi şartını karşılamış olacaklardır.

Eğitim sonunda katılımcılara 50 soruluk bir test sınavı uygulanır.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, Netkent Üniversitesi Proje Yönetimi Hazırlık Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır. Sınav 3 kez tekrarlanır. Eğitim sonrası sınavlarda başarısız olanlara Proje Yönetimi  Hazırlık Eğitimi Katılım Belgesi alır.

Sertifika, öğrencinin kayıt olurken bildirdiği adrese gönderilir. Ayrıca e-posta ile de iletilir.

Bu eğitimi alanlar, hazırlığı yapılan İş Analizi, Agile (çevik) proje yönetimi eğitimlerinden de faydalanabilirler

DİĞER HUSUSLAR:

Eğitimler canlı online interaktif olup eğitmenin görüntüsü, ders notları, online yazışma, soru sorma kutucuğu, söz alma, soru sorma butonu ekranda canlı görünecektir.  Öğrenci isterse sistem üzerinden sesli soru sorabilir, söz alabilir. Öğrenci derste olmasına rağmen kendini görsel olarak kapatabilir. Dersi görünmeden seyredebilir.

 

chat_bubble_outlineEğitmenler

Erozan Algın
Erozan Algın
Proje Yöneticisi, Eğitmen

chat_bubble_outlineYorumlar