Netkent Akademi’ye Hoşgeldiniz!

Eski bir Latin Amerikan atasözü şöyle der:

“Yolcunun önünde yol olmaz. Yol yürüdükçe vardır”.

21. Yüzyılın ilk dönemlerini yaşadığımız dijitalleşme ve sanayi 4.0 kavramlarıyla şekillenen günümüz dünyasında gelişim ve değişim kavramlarının mesleki yeterliliklere, yeni uzmanlık alanlarına ve hatta yepyeni mesleklere hazır olunmasını gerektirdiği bir dönem yaşıyoruz. Bu yolu başarıyla yürüyebilmek rekabet ortamında sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmeye bağlı. Sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek ise önümüzdeki gelişim ve değişimlere çok hızlı uyum sağlayabilmekten geçiyor. Bu uyumu sağlayabilmek ve hatta başarıyı sürdürmenin yolu ise güncel eğitime en etkin şekilde zamanında sahip olabilmek.

Sosyokültürel ve teknolojik değişimlerin iş dünyasında ülke sınırlarını kaldırdığı, iş gücü ve sermayenin ise buna bağlı olarak küreselleştiği günümüz dünyasının önemli bir gerçeği olan “internet”, coğrafi sınırları kaldırarak bilgiyi artık her noktaya ulaştırıyor.

İlk Türk Dijital Üniversitesi olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Nektent Akademi öncüsü olduğu online yükseköğrenim alanında en güncel, etkin ve fark yaratacak sertifikasyon eğitimlerini öğrencilerine coğrafi sınırları ortadan kaldırarak , üst düzey akademisyen kadrosu ve sektörünün tanınan uzman profesyonelleri ile kaliteli, yenilikçi, çağdaş ve ulaşılabilir olarak sunuyor.

Netkent Akademi’de lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda yaşam boyu öğrenim anlayışına paralel ve dünya standartlarında eğitim verilmesi planlanmıştır. Katılımcıların bilgi, beceri ve yetkinliklerine en üst düzeyde katkı sağlayarak kariyer gelişimlerinde emin adımlarla ilerlemelerine destek olunması hedeflenmiştir.

Netkent Akademi’de bireysel eğitimlerin yanısıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile farklı ülkelerde bulunan kişi ve kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminer ve konferanslar düzenlemesi de amaçlanmıştır.

“Yaşamboyu Eğitim” felsefesi benimsenerek yaşadığımız toplumun bireylerinin gelişimi yolunda değer yaratılması Netkent Akademi’in temel anlayışıdır.